Осми национален фолклорен фестивал „Шопски наниз” ще се проведе от 21 до 23 април в град Костинброд. Целта на събитието е да популяризира българския фолклор, да опазва и съхранява фолклорните традиции и обичаи, да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество, както и да насърчава изучаването на фолклор от шопската фолклорна област. Участие могат да вземат любителски колективи и индивидуални изпълнители, представящи автентичен и обработен танцов, песенен и/или словесен и обреден фолклор. Те ще бъдат разпределени в  две  възрастови групи – до 14 години и над 14 години.

e-mail: shopskinaniz@abv.bg

Фестивалът е със състезателен характер и ще се проведе в четири раздела за фолклор:

І ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР

1.1. Автентичен фолклор – колективни състави (неограничен брой) и камерни състави /до 3 изпълнители/.

1.2. Обработен фолклор – колективни състави (неограничен брой) и камерни състави/до 3 изпълнители/.

ІІ. ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

2.1 Танцови състави:

2.2. Клубове за народни танци

ІІІ. ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ

ІV. СЛОВЕСТЕН ФОЛКЛОР

Професионално жури, включващо представители  от областта на фолклора, ще наблюдават и оценяват  участниците. Присъждат се Първа, Втора и Трета награда към всяка една категория. Голямата Награда на фестивала  са Наградата на кмета на община Костинброд  и Специалната награда на фестивала – Наградата „Златен цървул” – за най-добро изпълнение от шопската фолклорна област.

За „Шопски наниз” не се изисква такса участие , а желаещите да участват трябва да заявят това най-късно до 31 март  2017 г. на адрес: гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов”, НЧ „Иван Вазов – 1947”, за Осми национален фолклорен фестивал „Шопски наниз – Костинброд 2017”

e-mail: shopskinaniz@abv.bg