Дейност 1: Изграждане на мултифункционално закрито спортно съоръжение в Костинброд

Община Костинброд реализира проект за изграждането на закрито спортно игрище на територията на спортен комплекс “Белица”, гр. Костинброд. – Община Костинброд (kostinbrod.bg)

Дейност 3: Разработване на единна трансгранична стратегия и съвместен интегриран продукт за развитие на спорта и приключенския туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан

Дейност 4: Двудневен дискусия на кръгла маса на тема „Трансгранична идентичност в полза на спортния туризъм“

В периода 21-22 юли 2022 г. в гр. Костинброд се проведе двудневна кръгла маса на тема: „Tрансграничната идентичност в полза на спортния туризъм“ в рамките на проект CB007.2.11.180 „Спортният туризъм- Нашето Общо бъдеше“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. номер на договор РД -02-29-55/22.02.2021 г. – Община Костинброд (kostinbrod.bg)

Дейност: Изготвяне на промоционални материали