Покана за пазарно проучване във връзка предстоящо реализиране на дейности по проект „Повишаване на способността на местните общности на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге, за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове- CLIMATE BAROMETER, с оглед  изчисляване на прогнозната стойност на дейност с предмет:
„Услуга по организиране и провеждане на 1 бр. Регионален форум, 1 бр. Двудневно обучение и 3 бр. Кръгли маси“

01.09.2020
Покана за пазарно проучване 08-00-138 от 01.09.2020г.
Образец на ценово предложение Дейности 2_3_6
Техническо задание 2_3_6

15.09.2020
Заповед РД-05-323 от 15.09.2020г.
Оферта – ВАЛХАЛЛА ЕООД
Оферта – Корект Консултинг
Оферта – ПРО ЕКСПЕРТ

18.09.2020
Доклад Дейности 2_3_6


Покана за пазарно проучване във връзка предстоящо реализиране на дейности по проект „Повишаване на способността на местните общности на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге, за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове – CLIMATE BAROMETER, с оглед  изчисляване на прогнозната стойност на дейност с предмет:
“Изграждане, въвеждане в експлоатация и обучение на регионална система за наблюдение на климата и качеството на въздуха, включително уеб портал за територията на общините Костинброд, Годеч и Своге“

01.09.2020
Покана за пазарно проучване от 08-00-137 от 01.09.2020.
Образец Ценово предложение дейност 5 система за наблюдение
Техническо задание Система за наблюдение на климата

15.09.2020
Заповед РД-05-323 от 15.09.2020г.
Оферта – Аосия България
Оферта – И и Н София
Оферта – Полифиилдс

18.09.2020
Доклад Системи


Покана за пазарно проучване във връзка предстоящо реализиране на дейности по проект „Повишаване на способността на местните общности на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге, за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове – CLIMATE BAROMETER“, с оглед  изчисляване на прогнозната стойност на дейност с предмет:
„Услуга по разработване на 3 бр. планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата за общините Костинброд, Годеч и Своге“ 

01.09.2020
Покана за пазарно проучване 08-00-141 от 01.09.2020г.
Образец Ценово предложение Дейност 7 Планове
Техническо задание Планове

15.09.2020
Заповед РД-05-323 от 15.09.2020г.
Оферта – ДЖЕНЕРИС
Оферта – М-СИНТЕЗ
Оферта – ТРЪСТ ПРОЕКТ

18.09.2020
Доклад Планове


Покана за пазарно проучване във връзка предстоящо реализиране на дейности по проект „Повишаване на способността на местните общности на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге, за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове – CLIMATE BAROMETER“, с оглед  изчисляване на прогнозната стойност на дейност с предмет:
„Услуга по разработване на 3 бр. методологии за оценка на адаптивния капацитет на водна инфраструктура на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге“

01.09.2020
Покана за пазарно проучване 08-00-139 от 01.09.2020г.
Образец Ценово предложение Дейност 5 методологии
Техническо задание Методологии

15.09.2020
Заповед РД-05-323 от 15.09.2020г.
Оферта – ГЕОКОНСУЛТ
Оферта – Корект Консултинг
Оферта – Център за наука иновации и технологии

18.09.2020
Доклад Методологии


Покана за пазарно проучване във връзка предстоящо реализиране на дейности по проект „Повишаване на способността на местните общности на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге, за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове – CLIMATE BAROMETER, с оглед  изчисляване на прогнозната стойност на дейност с предмет:
„Изграждане на три иновативни демонстрационни зелени зони „EcoSMART“  на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге“

01.09.2020
Покана за пазарно проучване 08-00-140 от 01.09.2020г.
Образец Ценово предложение Дейност 5 зони ЕкоСмарт
Техническо задание ЕкоСМАРТ

15.09.2020
Заповед РД-05-323 от 15.09.2020г.
Оферта – ЕНЛИЛ ООД
Оферта – КОПЕКС и КО
Оферта – МЕНКАУРА14.03.2019 г.

23.03.2018 г.
1.Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. 

29.03.2017 г.
1. Обобщена Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. 


Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания ноември 2017 – март 2018г.

19.06.2017
Информация за извършени плащания

19.05.2017
Информация за извършени плащания

19.04.2017
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Върната гаранция

18.12.2015
Върнати гаранции за добро изпълнение

19.06.2015
Информация за извършени плащания

19.05.2015
Информация за извършени плащания

17.04.2015
Информация за извършени плащания

19.03.2015
Информация за извършени плащания

19.02.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2015
Информация за извършени плащания

13.12.2014
Информация за извършени плащания

07.11.2014
Информация за извършените плащания, съгласно чл.226, ал.4, т.2 от ЗОП

31.10.2014
Информация за извършените плащания, съгласно чл.226, ал.4, т.2 от ЗОП