14.03.2019 г.

23.03.2018 г.
1.Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. 

29.03.2017 г.
1. Обобщена Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. 


Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания ноември 2017 – март 2018г.

19.06.2017
Информация за извършени плащания

19.05.2017
Информация за извършени плащания

19.04.2017
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Върната гаранция

18.12.2015
Върнати гаранции за добро изпълнение

19.06.2015
Информация за извършени плащания

19.05.2015
Информация за извършени плащания

17.04.2015
Информация за извършени плащания

19.03.2015
Информация за извършени плащания

19.02.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2015
Информация за извършени плащания

13.12.2014
Информация за извършени плащания

07.11.2014
Информация за извършените плащания, съгласно чл.226, ал.4, т.2 от ЗОП

31.10.2014
Информация за извършените плащания, съгласно чл.226, ал.4, т.2 от ЗОП

Размер на шрифта
Промяна на контраста