07.07.2020
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

06.07.2020
Уведомление за инвестиционно намерение

03.07.2020
Обявление

29.06.2020
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

04.03.2020
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

24.02.2020
Уведомление за инвестиционно намерение

24.06.2019
Уведомление за инвестиционно намерение

17.04.2019
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

08.02.2019
Уведомление за инвестиционно намерение

18.01.2019
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

10.01.2019
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

07.01.2019
Уведомление за инвестиционно намерение

30.10.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

12.10.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

03.07.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

28.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

20.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

12.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

05.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

04.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

01.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

29.05.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

15.05.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

09.05.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

27.04.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

10.04.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

15.03.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

12.02.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

07.02.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

12.01.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

09.01.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

04.01.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

21.12.2018
Уведомление за инвестиционни намерения

28.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения

22.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения

21.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

10.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения
Уведомление за инвестиционни намерения

03.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения
Уведомление за инвестиционни намерения

25.10.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „ЮРОСПИЙД“ООД, с. Петърч, общ.Костинброд, обл.София

23.10.2017
Инвестиционно предложение за: „Изграждане жилищна сграда в ПИ № 026017 по плана на с. Петърч, община Костинброд“

19.10.2017
Инвестиционно предложение за „Склад на едро и склад за готова продукция – Етап 5“

09.10.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на Външно ел. захранване с кабели Ср.Н 20кV, нов КТП и кабели НН 1кV на Логистичен център за цифровизация и управление на документи /архивохранилище/

Уведомление за инвестиционно намерение
Инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на мебели в с. Драговищица, общ. Костинброд

Уведомление за инвестиционно намерение
„Теленор България“ ЕАД

05.10.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

Инвестиционно предложение за изграждане на „Търговски, административни и жилищни обекти“ в гр. Костинброд

04.09.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

13.07.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

02.05.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

08.03.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.03.2017
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (изм. и доп., ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.) 

21.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

15.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

09.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

13.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

10.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

19.12.2016
НИС Петрол – Уведомление за инвестиционно намерение

22.03.2016
Покана
Доклад на оценка за въздействието на околната среда за инвестиционно предложение “Модернизация на железопътна линия София- Драгоман”

Размер на шрифта
Промяна на контраста