08.11.2022

26.10.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [220.05 KB]

28.09.2022
Заповед № РД-17-224 от 28.09.2022 г.

13.09.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [22.29 KB]

Проект за изменение

25.07.2022
ОБЯВЛЕНИЕ

15.07.2022
ОБЯВЛЕНИЕ в ДВ бр. 52/05.07.2022 год.

SKM_C25813010206010

19.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ

22.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ в ДВ бр. 50/15.06.2021 год.

Община Костинброд на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 год. на министъра на регионалното развитие = км 32+449.08 по технически проект от 2019 год.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“). На територията на община Костинброд   парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на с.Петърч.   Проектът е изложен във входното фоайе, на таблото за съобщения в сградата на Общинската администрация гр.Костинброд, ул. Охрид № 1 и на интернет страницата на Община Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

19.05.2021
Обявление

12.04.2021
Обявление

06.04.2021, 9.00
Заповед № РД-05-374 от 20.10.2020 г.

09.02.2021
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН, ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПЛАН-СХЕМА ЗА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ДО ПЛОЩАДКАТА НА ГИС „КАЛОТИНА“

27.01.2021
Обявление

27.06.2019
Обявление

25.03.2019
Обявления

15.02.2019
Обявления

12.02.2019
Обявления

21.01.2019
Заповед № РД-17-13 от 15.01.2019 г.

16.01.2019
Съобщения

08.01.2019
Съобщение

18.07.2018
Обявление

08.05.2018
Заповед № РД-17-146 от 04.05.18 г.
Изменение на ОУП – гр. Костинброд

11.04.2018
Заповед № РД-17-102 от 11.04.18 г.

20.12.2017
Ново трасе на жп линия София – Драгоман

14.11.2017
Община Костинброд на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на обект „Модернизация на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч” от км 9+200 до км 21+275” по проект „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман”, разположен в землището на гр.Костинброд и проект за изменение на плана за регулация и застрояване на имоти, попадащи в урбанизираната територия на гр.Костинброд, в обхвата на проекта за изграждане на национален обект. Непосредствено засегнатите имоти от изменението на плана за регулация и застрояване попадат в квартали № № 66, 230а, 257(„Корейска махала”) по действащия регулационен план на гр.Костинброд.  Проекта се намира в стая № 34, ет.3 в сградата на Общинската администрация гр.Костинброд, ул. Охрид № 1 и е публикуван  на интернет страницата на Община Костинброд на адрес https://www.kostinbrod.bg. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

Община Костинброд на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на обект „Модернизация на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч” от км 9+200 до км 21+275” по проект „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман”, разположен в землището на с.Петърч, в обхвата на проекта за изграждане на национален обект, разположени в землището на с.Петърч.  Проекта се намира в стая № 34, ет.3 в сградата на Общинската администрация гр.Костинброд, ул. Охрид № 1 и е публикуван  на интернет страницата на Община Костинброд на адрес https://www.kostinbrod.bg. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

Проект за ПУП за обект „Модернизация на жп линия София-Драгоман“

09.02.2017
Република България МРРБ
Заповед

26.01.2017
Обявление
Обявление

05.07.2016
Обявление
Обявление

16.06.2016
Обявление