ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ- В СИЛА ОТ 02.09.2019Г.
     От с.Петърч      От гр.София
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 4:45
5:30 6:15
6:01 6:45
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 6:15 7:10 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
6:30 7:20
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 6:45 7:40 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
7:06 8:10
7:25 8:30
7:45 8:55 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 8:10 9:15
8:30 9:40
8:55 10:10
9:25 10:30 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 9:50 11:15
10:30 11:55 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 11:10 12:10
11:31 12:40 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 11:50 13:15
12:20 14:15
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 13:00 14:45 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
13:30 15:50
14:50 16:20 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
15:20 16:40
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 15:55 17:00 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
16:10 17:20
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 16:35 17:50
17:05 18:20
17:35 18:45 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
18:25 19:10
19:00 19:45
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 19:30 20:15 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
20:00 20:45
“Автобусни превози-Костинброд” ООД 20:30 21:30 “Автобусни превози-Костинброд” ООД
21:01 22:30