На 28.11.2016г. от 18:30 ч. в НЧ „Заря – 1914“ в кв. Маслово, град Костинброд се проведе публично обсъждане, относно вземане на решение какви архитектурни елементи да бъдат изработени и поставени по проект "Мост 1 – Мост над река Блато находящ се на път SFO 1401/Костинброд – Петърч – Безден/ в землището на гр. Костинброд в регулация между О.Т.101 и О.Т. 100“. Всички присъстващи бяха запознати с проекта до момента и избора за бъдещия му вид беше предоставен на тях. Единодушно се избра архитектурни елементи да бъдат композиция от птици.


Присъстващи на обсъждането бяха г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет, инж.Габриела Георгиева-за.кмет, г-жа Сашка Владимирова , представител от фирмата изпълнител – „Главболгарстрой“ и жители на кв.Маслово и община Костинброд.

2213 посещения общо 1 посещения за деня