Кмета на община Костинброд  г-н Трайко Младенов се срещна с г-н Саша Златанов- координатор за сътрудничество с националните малцинства на община Бабушница, г-н Милан Искренов- зам.кмет на община Бабушница и г-н Иван Таков- общински съветник на община Бабушница. Срещата се проведе в кабинета на г-н Младенов и бяха обсъдени възможни бъдещи проекти между двете общини.  Бабушница е град в Сърбия, разположен в Пиротския окръг. В общината има 52 населени места. В околията й е разположена  река Лужница, като надморската височина варира между 470 и 520 метра.

 

В Звонския край на община Бабушница, Р.Сърбия се намират седем села, които са населени с хора предимно с български корени/ над 1500 души/. Представителите от община Бабушница обясниха, че цялото ръководство дава подкрепа за сътрудничество с държавните институции на Република България .Срещата бе с цел съдействие и бъдещи организационни дейности, кандидатстване и  реализиране на проекти, с цел подобряване  живота на всички жители на територията на двете общини. На срещата присъстваха още д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет- Костинброд, г-жа Теодора Гогова- зам.кмет ,  г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч и г-н Павлин Аврамов- началник отдел „Оперативни програми и проекти“ в община Костинброд. Всяка от общините имат определени желания, нужди от реализиране на проекти и европейската сулидарност е един от малкото начина за тяхното реализиране. Бяха обсъдени съвместни варианти за общи или огледални проекти, както и опита, натрупан в създаване и реализиране на проекти, които притежава всяка от общините.

 

Съвместната стратегическа цел на трансграничното сътрудничество между секторите и административните единици е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия – интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.  Допустимите региони по програма са:  областите  Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия. Представителите на двете общини потвърдиха желанието си за нови срещи, с които да утвърдят не само професионалните, но и приятелските си взаимоотношения.

4230 посещения общо 1 посещения за деня
На 15.02.2017г. се проведе среща между община Бабушница, Република Сърбия и община Костинброд, Република България