Покана до всички заинтересован лица с изх.№ 08-00-19/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-82/02.03.2017 г. 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-19/1 от 28.02.2017 г. от Рила Консулт ЕООД, ЕИК:  175292784,

2.2. № 08-00-19/2 от 28.02.2017 г. от Европрограмконсулт ЕООД, ЕИК: 200821807,

2.3. № 08-00-19/3 от 28.02.2017 г. от Консист Консулт ЕООД, ЕИК: 203669190 

2261 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2017 -1 за „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“
Размер на шрифта
Промяна на контраста