Покана до всички заинтересован лица с изх.№ 08-00-19/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-82/02.03.2017 г. 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-19/1 от 28.02.2017 г. от Рила Консулт ЕООД, ЕИК:  175292784,

2.2. № 08-00-19/2 от 28.02.2017 г. от Европрограмконсулт ЕООД, ЕИК: 200821807,

2.3. № 08-00-19/3 от 28.02.2017 г. от Консист Консулт ЕООД, ЕИК: 203669190 

2598 посещения общо 2 посещения за деня
ПК 2017 -1 за „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“