Покана до всички заинтересован лица с изх. № 08-00-21/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-84/02.03.2017 г., 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-21/1 от 28.02.2017 г. от Рила Консулт ЕООД, ЕИК: 175292784,

2.2. № 08-00-21/2 от 28.02.2017 г от Европрограмконсулт ЕООД, ЕИК: 200821807,

2.3. №08-00-21/3 от 28.02.2017 г. от Консист Консулт ЕООД, ЕИК: 203669190

2787 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2017 – 3 за „Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, които ще обслужват общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд“