[flashvideo file=wp-content/video/video-1.flv /]
"Аз избирам доброто" – Кампания на община Костинброд във връзка с "Ден на розовата фланелка – Световен ден за борба с тормоза в училище"
Участваха: СУ "Д-р Петър Берон", Второ ОУ "Васил Левски”
Организатори: Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа "Промяна", Център за социална рехабилитация и интеграция, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.

11214 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд призовава за толерантност и приятелство между децата във всички училища в България