Днес 22.02.2017г. от 16:00 часа в НЧ”Иван Вазов-1947”, по време на сесията на общинския съвет на община Костинброд тържествено бе отбелязвано пенсионирането на инж.Станка Илиева -директор на Дирекция "Устроиство на територията, Управление на собствеността, Строителство, Оперативни програми и проекти, Местни данъци и такси, Социални и хуманитарни дейности, Опазване на околната среда, ГРАО" в община Костинброд.
Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд изрази своята признателност и голяма благодарност за дългогодишната отдаденост, труд и онова, с което е инж.Илиева е допринесла за община Костинброд.
Освен кметове като г-жа Кабакчиева, г-н Кунчев и г-н Димитров неизменно хората споменават още едно име, а именно на инж.Станка Илиева.

 

Г-н Младенов прочете дългогодишния трудов стаж на инж.Илиева.

  • от 1977г.- Общински Народен Съвет- Драговищица, след това в Общински Народен Съвет- Костинброд.
  • от 1996г до 1999г- зам.кмет на община Костинброд по селищно устройство на територията, строителство и архитектура.
  • от 2000г- главен инспектор „Геодезист”
  • от 2002г до 2017г.- Директор на Дирекция "Устроиство на територията, Управление на собствеността, Строителство, Оперативни програми и проекти, Местни данъци и такси, Социални и хуманитарни дейности, Опазване на околната среда, ГРАО" в община Костинброд.

Инж.Станка Илиева има 35 години служба на обществото и на община Костинброд.
Г-н Младенов подчерта няколко неща за инж.Илиева:
Изключителното чувство за справедливост!
Изключителното чувство за отговорност!
И непоносимостта й към неправдата!

 

Един доказал се служител на Общинска Администрация- Костинброд и като ръководител в мащабния проект на община Костинброд, а именно осъществилия се преди две години „Воден цикъл”.
Кметът на община Костинброд от свое име и от името на общинска Администрация – Костинброд изказа едно огромно БЛАГОДАРЯ на инж.Станка Илиева и връчи поздравителен адрес, кошница с цветя, плакет за заслуги, грамота, книгата на д-р Никола Чилов и уникална картина подарък от ръководтството и служителите на община Костинброд.

След двадесет и втората редовна сесия на Общински съвет – Костинброд, всички присъстващи уважиха празника на инж.Станка Илиева в ритуалната зала в НЧ”Иван Вазов-1947”. След многобройните поздрави се отвори шампанско и инж.Илиева почерпи с торта всички присъстващи.
Директорът на дирекция Станка Илиева изказа своята огромна благодарност и заяви, че през всичките години е работила с цялото си сърце.
„Във всяка свършена работа, има част от моето сърце и сега ви го давам на всички вас”, заяви инж.Станка Илиева.

7907 посещения общо 1 посещения за деня
Тържествено отбелязване на пенсионирането на инж. Станка Илиева