На 15.03.2017 г. в НЧ“Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд се проведе кариерен форум за ученици „Ден на кариерата – Костинброд 2017”. Той е иницииран от Центъра за кариерно ориентиране към Регионалното управление на образованието в София-регион и е част от дейностите по проект ВG 05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на Министерството на образованието и науката. Партньори и съорганизатори на събитието са Бюрото по труда в гр. Сливница и двете най-големи училища в гр. Костинброд – СУ „Д-р П. Берон” и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец”. То се реализира с подкрепата на община Костинброд.

 

Денят на кариерата е предназначен за учениците от 11 и 12 клас в тези училища и цели да подкрепи младите хора в усилието им да се реализират по най-успешния за тях начин след завършването на средно образование. За целта те имаха възможността да се срещнат с представители на някои от най-крупните български компании, осъществяващи дейността си на територията на град Костинброд, както и с представителите на два столични университета и една посредническа фирма за намиране на работа. Залата се оказа твърде малка за всички присъстващи, а комуникацията на учениците с участниците от страна на бизнеса и на академичната общност – оживена и непринудена. Учениците от третите класове на СУ „Д-р П. Берон” предоставиха своите рисунки, на които те изобразяват своите детски мечти за бъдещата своя професия. Част от тях откриха форума, разказвайки със заразително вдъхновение и ентусиазъм за своята любима професия.

Кариерният форум за ученици „Ден на кариерата – Костинброд 2017” е аспект на едно от осовите направления, в които се развива проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” през своята настояща, втора фаза, а именно, създаването на модул „Училище – пазар на труда” към Националният портал за кариерно ориентиране на учениците. Създаване то на контакти между завършващите средното си образование ученици в града и поканените от директора на Бюрото по труда в гр. Сливница г-жа Ж. Кръстанова представители на четири от най-емблематичните, както за града, така и за цялата страна компании – „Кока кола Хеленик Къмпани България”, „Олинеза Премиум”, „Мултипринт” и „Ролпласт”, са стъпка в тази посока. Тя цели скъсяване на дистанцията между регионалния пазар на труда и младите хора, което е в интерес и на двете страни и ще подпомогне нарастването на младежката заетост.
След едни от най- големите и реализили се фирми думата взе г-н Любен Кънчев- „Община Костинброд приветства такива форуми, но за да се случат първо тя трябва да осигури благоприятна среда за развитие на бизнеса на територията на общината. Тя е връзката между бизнеса, училищата и образованието като цяло, точно поради тази причина ръководството на община Костинброд се стреми да създаде условия на развитие за своите граждани.

Чрез презентациите на представителите от Нов Български университет и от Висшето строително училище „Л. Каравелов” младежите се запознаха и с възможностите за завършване на бакалавърска степен, които тези висши училища им предлагат през академичната 2017-2018. Те получиха актуална кандидат-студентска информация, засягаща кандидатстването в СУ „Св. Кл. Охридски”, ЮЗУ „Н. Рилски”, ПУ „П. Хилендарски”, ВВУ „В. Левски”- В. Търново и много други български университети.

Водещата на форума „Ден на кариерата – Костинброд 2017” – д-р Лилия Желязкова – кариерен консултант от ЦКО София – регион на присъствалите ученици, по чиято идея той бе иницииран и осъществен, закри събитието с пожелание за успешна кариерна реализация на младите хора. Лъчезарните представители на екипа на компанията „Кока-кола” поканиха всички участници да се почерпят с бутилка от световноизвестната напитка, с което форумът продължи в една неформална и приятелска обстановка.

3208 посещения общо 1 посещения за деня
Kариерен форум за ученици „Ден на кариерата” в община Костинброд