Няколко месеца след първата копка на моста над река Блато в кв. Маслово, днес новоизграденото съоръжение бе официално открито от кмета на община Костинброд г-н Трайко Малденов и зам. изпълнителния директор на „ГБС Инфраструктурно строителство“АД – инж.Георги Кючуков .
С пускането на движението по него се възстановява най – пряката и удобна връзка между село Петърч и град Костинброд.

Откриването на новоизградения „Мост 1 – мост над река Блато, находящ се на път SFO – 1401/Костинброд – Петърч – Безден/ в землището на гр. Костинброд е важен не само за село Петърч, а и за село Опицвет, Безден и Богьовци и е една от основните връзки с град Сливница и път I-8 (София- Калотина) от републиканската пътна мрежа. Предвид получените резултати от строително конструктивна експертиза, изготвена от център за научни изследвания и проектиране към Университет по архитектура, строителство и геодезия, е взето решение, че бъдещата експлоатация на моста е невъзможна и следва физическото му премахване и замяната му с ново съоръжение.

 

 
Мостът е с две пътни платна, отговарящи на съвременните норми за носимоспособност и безопастност на движението. Изградени са и два тротоара – един за пешеходци и един за инвалиди, детски колички и велосипеди и е осигурена достъпна среда към съоражението. Мостът привлича вниманиетос авангарден дизайн и модерно осветление.
Поставени са и нови странични парапети и преградно съоръжение в средата на моста, разположено върху фугата между двете платна, осигуряващо безопасно преминаване и ограничаващо получаването на резонанс.
Тържественото откриване започна с водосвет за здраве от отец Крум.

 

Г-н Младенов – кмет на община Костинброд заяви: "За квартал Маслово предстоят още мащабни проекти, които общината в скоро време ще реализира. С поставянето на нови лампи в паркоместата около детската площадка, с изкуствените неравности, а сега и с новия уникален мост, продължаваме активно да работим и градим квартала. Имаме проектна готовност и за читалище „Заря"”.
Инж. Кичуков поздрави ръководството на община Костинброд за доверието и пожела на жителите на кв. Маслово, както и на град Костинброд безаварийно пътуване и преминаване през „Мост-1”.

 

Прерязване на лентата на новия мост направиха г-н Трайко Младенов , инж. Георги Кичуков, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет, инж. Габриела Георгиева – зам.кмет на община Костинброд и г-жа Сашка Владимирова- главен специалист „Инвестиционно проектиране и строителство“.

 
След това багерист от „ГБС – Инфраструктурно строителство“АД, на когото при първа копка бе връчено шампанското го върна обратно на кмета Трайко Младенов. Той от своя страна го връчи на жителите на кв. Маслово, с пожеление при следващо откриване на обект да го отворим всички заедно.Събитието завърши с изпълнение на деца от II-ро ОУ“Васил Левски“ и танци от клуб „Зора“, кв.Маслово.

 

Общата дължина на участъка е 23 м. Мостът над река Блато се реализира със собствени средства заложени в капиталовата програма на община Костинброд . Фирмата изпълнител на обекта е „ГБС- Инфраструктурно стоителство АД” , надзор – „Пътинвест-инжинеринг АД“ , а мостът е проектиран от – „Алве Консулт“ ЕООД.

12630 посещения общо 1 посещения за деня
Откриване на мост над река Блато в кв.Маслово