Интегриране на лицата в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие, осигуряване на контакти, развиване на ресурсите, превенция на институционализация, информиране на обществеността за проблемите на хората с увреждания, промяна на нагласи на обществото към лицата със специални потребности. Всичко това се нарича Център за социална рехабилитация и интеграция.  Той е  комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, трудово консултиране, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

 
Потребителите, които очаква центъра са:  хора с увреждания над 18 години, възрастни, нуждаещи се от мерки за социално включване,  рехабилитация и лица в неравностоино положение.
Услугите, които предлага центъра са: психологическо консултиране, социално консултиране, трудотерапия, лечебна рехабилитация, медицинско наблюдение и съдействие при контакти със съответни лечебни заведения, обучаващи функции, интеграционни функции, консултиране на близки на потребителите по проблемите на хората с увреждания, подпомагане социалната интеграция на лица с увреждания, чрез развитие на мрежа за социална подкрепа.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет, г-н Любен Кънчев, г-жа Габриела Георгиева, г-жа Теодора Гогова – зам.кметове на община Костинброд, общински съветници, кметове на населени места, общински служители и граждани.
Специални гости бяха г-жа Нина Иванова – главен експерт в Агенцията за социално подпомагане и г-жа Галина Стоичкова – директор Социално подпомагане – гр.Костинброд.  

    

Г-жа Анна Ананиева – директор на ЦСРИ и екипът й от професионалисти посрещнаха своите гости, като  им предложиха приятна обстановка, музикален поздрав от възпитаници на II ОУ”Васил Левски” и стихотворение от Недялко Йорданов, изпълнено от г-жа Русанка Колева.

 

Кметът г-н Младенов приветства всички гости и заяви, че община Костинброд ще продължава да гради и развива социалните центрове на територията на общината. „Пожелавам винаги да  работите все така целеустремено, както започвате. Пожелавам да работите от сърце и душа.Пожелавам да се развивате и надграждате.”

7348 посещения общо 1 посещения за деня
На 17.03.2017г. бе открита социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в община Костинброд