Седем отбора представляваха пет общини от София област и областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението". Община Ботевград, община Самоков, община Етрополе, община Божурище и община Костинброд взеха участие в ученическото състезание.Костинброд взе участие с два отбора:
Средно Училище „Д-р Петър Берон“, гр.Костинброд се представляваше от Рената Коева, Елисавета Шопова, Кристина Лозанова и Мариела Тодорова, с ръководител Ваня Панайотова.
Първо ОУ“Васил Левски“ се представляваше от Оля Стефанова, Ендро Николо, Десислава Тодорова и Махаил Георгиев, с ръководител Поля Василева.

Състезанието премина през два етапа. В първия етап учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените знания за действията при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

 

Във втория етап под формата на състезателни игри участниците от отборите демонстрираха уменията и реакциите си за действие при бедствия от различен характер в обособени центрове за земетресения, наводнения, център производствени аварии, който включва – химическа, биологична и радиационна защита, използване на индивидуални средства за защита и оказване на първа долекарска помощ на пострадали. Състезанието бе открито от г-н Христо Андреев- началникът на Регионалния инспекторат по образoвание – София-област, г-н Любен Кънчев- зам.кмет на община Костинброд, домакините в лицето на г-н Иванов и г-н Атанас Стефанов- директор на БЧК- София област.

 

Бяха представени и инспекторите, ръководещи и оценяващи различните центрове, през който преминаха децата в състезанието. Теста бе ръководен от инспектор Метанова и инспектор Зафирова- регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Център „Земетресение“ бе ръководен от инспектор Лазарова, център „Наводнение“ от инспектор Седенова, център “Производствени аварии“- инспектор Чавдаров и инспектор Маринова и център „Пожарна безопасност“ – инспектор Емил Димитров.

 

Целта е да се провери нивото на знания, умения и навици на децата за действия при бедствия и пожари, придобити през основния курс на обучение в училищата по общините, както и да мотивира участниците и присъстващите към по-нататъшна подготовка за действия при бедствени ситуации и популяризира действия за защита при бедствия и пожари.

 

След оспорвана надпревара в теоретичната и практическата част на състезанието, призовите места грабнаха отборите от община Етрополе и община Костинброд.

Трето място е за СУ“Д-р Петър Берон“,гр.Костинброд, второ място е за Първо ОУ“Васил Левски“гр. Костинброд и първо място отива в СУ“Христо Ясенов“, община Етрополе.

4867 посещения общо 5 посещения за деня
На 10 май 2017 г. в с. Долни Лозен, на територия на областния Български Червен кръст се проведе Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации