УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият няма да работи от 15.05.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

3021 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е