08.06.2017 г.
1. Регистрационна форма за предварителен контрол № 2017-0608-00035-0029 в ССИ, 
2. Решение № РД-05-199 от 08.06.2017 г.,(pdf. и fed.) 
3. Документация,
4. Приложения за попълване, 
5. ЕЕДОП,
6. Проект на договор 

Информация за преписката

22.06.2017 г.
1. Протокол
2. Доклад 

29.06.2017 г.
Становище  E-31-00-030151 от 27.06.2017 г. от АОП 

15.08.2017 г.
1. Обявление за възложена поръчка, 
2. Договор №127 от 10.08.2017 г. 
3. Приложения

04.09.2018
Обявление за приключил договор

2536 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2017-5 Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.