На 31 юли 2017 г.(понеделник) от 11:00 часа в малкия салон на НЧ „Иван Вазов – 1947“ гр. Костинброд се проведе пресконференция по повод проектно предложение „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИ НА МЛАДИТЕ ХОРА“, в съответствие с условията за кандидатстване по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от закона за хазарта за 2017 г., направление „Активизирай младите“. Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта и включва в себе си комплекс от интерактивни обучителни и спортни занимания за младежи, срещу различните форми на зависимости – наркотици, интернет, хазарт, алкохол и тютюнопушене. Водещ партньор по проекта – Български младежки форум, партньор по проекта – община Костинброд. Дейностите от проекта обхващат 300 младежи във възраст между 15 и 29 г., на територията на община Костинброд, които са предразположени към различните форми на зависимости.

С присъстващите г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд сподели: преди година и половина в община Костинброд бе създадена комисията за борба с наркотиците под мотото „Живей чисто“. Целта на комисията е превенция на употребата на наркотични вещества. Общата гледна точка за начало на превенцията от наркотици, особено сред учениците е, че трябва да се включва информирането им в ранна детска възраст по популярен начин от компетентни лица за ефекта (най-често за опасностите), които крие тяхната употреба, както и създаване и практикуването на атрактивни ежедневни извънкласни занимания, които да създават трайни положителни навици и умения у младото поколение.

[robo-gallery id=“11716″]

Представители от Български младежки форум представиха пред аудиторията предвидените дейности по проекта, включващи тренинги и симулации, през които посредством методите на неформално образование 300 младежи на възраст между 15 и 29 г. ще бъдат активирани към разпознаването на рисковите фактори, водещи до различни видове зависимости. В началото на проекта с подкрепата на община Костинброд ще бъде организиран и проведен спортен турнир. Целта на настоящата дейност е чрез съвместни спортни прояви на младите, подкрепени от гражданско общество, сред целевата група да бъдат създадени трайни нагласи за практикуване на активен спорт, като алтернатива на съвременните зависимости. Турнирът ще бъде проведен на 16 септември 2017 г. (събота). Участие в турнира ще вземат учениците на СУ „Д-р П. Берон“ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ град Костинброд в областта на различни спортни дисциплини, като футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на маса и шах – за възрастови групи 15-18 години. В края на турнира всички участници ще получат грамоти и медали за участие, а за класиралите се на първи места ще бъдат подсигурени купи.

На пресконференцията присъстваха: г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, представители на Български младежки форум, директорите на социални центрове в община Костинброд, директорите и учителите по физическо възпитание на СУ „Д-р П. Берон“ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Костинброд, директорите на спортните клубове на община Костинброд и служители от общинска администрация Костинбро

2761 посещения общо 1 посещения за деня
Пресконференция по повод проектно предложение „ЖИВЕЙ АКТИВНО“