Целите на обучението, което бе представено и водено от г-жа Надя Стойкова са: да се подобрят способностите за обмяна и комуникация на участниците, както и да се подпомогнат в анализирането на общите им проблеми и ролята на институциите да повиши компетентността на работещите с пострадали лица в цялата системата – правна, полиция, социална и здравна да подобри взаимодействието и координацията на регионално и местно ниво при гарантиране на правата и защитата на пострадалите от престъпления деца и възрастни.Програмата предоставя също така възможност на участниците да търсят алтернативи и да изграждат нови умения за справяне с конфликтни ситуации.Институтът по социални дейности и практики /ИСДП/ предоставя супервизия за професионалисти, работещи с деца и семейства, и предоставя обучение на работни срещи.

ИСДП предоставя индивидуална и групова супервизия, супервизия на екип, професионално консултиране, консултиране по случай в следните направления:

– социална работа с деца в риск

– социална работа с деца, жертви на насилие

– социална работа с деца и младежи с поведенчески проблеми

– социална работа с родители

– приемна грижа

– супервизия на приемни родители

– супервизия на самотни майки

Асоциирани партньори са :

– Министерство на правосъдието

– Министерство на вътрешните работи

– Министерство на здравеопазването

– Върховна касационна прокуратура

– Държавна агенция за закрила на детето

– Агенция Социално подпомагане

Обучението събра в сградата на Център за обществена подкрепа „Промяна“ всички институции имащи отношение към проблема. Домакинът г-жа Анастасия Попова- директор на ЦОП „Промяна“ бе поканила и представители от центрове за обществена подкрепа от София област. На срещата имаше представители на ЦОП- Своге.

[robo-gallery id=“11744″]

От Общинска Администрация- Костинброд бяха зам.-кметът г-н Любен Кънчев, мл.експерт „ОП и П и връзки с обществеността“ г-жа Бистра Боянова и г-жа Ивета Иванова – секретар на МКБППМН.

Представители и директори от социалните центрове на територията на община Костинброд, г-жа Вера Христова- Детска Педагогическа стая в Костинброд, г-жа Галя Стоичкова- директор дирекция Социално подпомагане – Костинброд, прокурори и органи на реда.

3072 посещения общо 1 посещения за деня
На 27.07.2017 г. центърът за обществена подкрепа „Промяна“ – Костинброд бе домакин на среща- обучение на Институт по Социални дейности и практики на тема „Правосъдие приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие”