УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомявам Ви, че от 07.08.2017 година до 11.08.2017 година няма да работи изнесеното бюро на Агенция по геодезия, картография  и кадастър в община Костинброд, поради годишен отпуск на служителя.
Заповядайте отново на 15.08.2017 година.
С уважение,
Ръководството на община Костинброд

4943 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е