10.08.2017 г.
1. Регистрационна форма за контрол от АОП,
2. Решение № РД-05-254 от 10.08.2017 г.,
3. Обявление № 08-00-90.1 от 10.08.2017 г., 
4. Документация, 
5. Технически спецификации, 
6. Методика за оценка, 
7. Образци за попълване и проект на договор 

13.09.2017 г.
Протокол №1
Съобщение

18.09.2017г.
Протокол №2
Доклад по чл. 60 от ППЗОП
Решение за определяне на изпълнител

21.09.2017г.
Договор
Приложения към договор

2431 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2017-06 – „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд