09.08.2017 г.

1. Обява 2017-10,

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява,

3. Указания за участие,

4. Приложения за попълване,

5. Проект на договор,

6. Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация,

7. Резюме на доклад от извършено обследване на енергийна ефективност на сграда,

8. Технически проект

25.08.2017 г.
1. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти, 
2. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
3. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти-файл: fed. 

05.09.2017 г.
1. Утвърден протокол, 
2. Уведомление за резултат от способа за избор на изпълнител

2584 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-10 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, УЛ.“СЛАВЯНСКА“№165“, ГР. КОСТИНБРОД“