Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с представители на други български общини и фирми, присъстваха на семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници в Норвегия”, организиран от норвежка компания „Грийнзоун“ АС.

Семинарът се проведе в гр. Осло, Норвегия, от 12 до 13 октомври 2017 г., като участието на представители на българските общини и фирми е финансирано от Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, княжество Лихтенщайн и кралство Норвегия.

Събитието беше открито от българската посланичка в кралство Норвегия г-жа Румяна Митрева, която подкрепи желанието на българските участници за обмяна на опит и засилване на двустранните отношения между Република България и страната домакин.

Участниците имаха възможността да получат нови знания и да се запознаят с утвърдени практики и с постигнатите резултати в община Осло и водещи норвежки компании по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници да се срещнат с потенциални партньори и да посетят т.нар. “Пасивни” къщи, които са енергийно независими.

Присъстващите от българска страна бяха запознати със свои колеги от Общинската администрация в Осло, с добри практики за рехабилитация и мобилизация за улично осветление, изграждане на енергийно спестяваща инфраструктура и построяване на енергийно спестяващи къщи на бъдещето. В няколко лекции, кметът на община Костинброд и българската делегация обмениха опит, идеи и насоки с норвежките представители, относно ефикасността и новата модерна визия на уличното осветление в градска среда. Беше предоставена информация за финансиране от грантове от ЕИП и Норвегия.

Норвежки фирми презентираха иновативни и вградени технологии в енергийната ефективност: Thema Consulting (Използване на енергия в сгради) и  Norsk Energi (Използване на биотехнологии в сгради).

Участващите делегати бяха запознати с ефективност клас А на сградите. Кметът на община Костинброд и останалите представители на местната власт и бизнеса посетиха и Asplan Viak , където се запознаха на място с енергоспестяваща къща. Колегите от норвежка страна им представиха добри практики за създаване на енергийно- самостоятелна къща, за които практики работи както частния бизнес, така и за държавата – в обща посока.

 

В последният ден на делегацията в Осло беше отделен за посещаването на международен център, в който представители на партньори проведоха заседателни срещи с норвежки партньори. Беше посетен и център за иновации в Осло, където българската делегация се запозна с така наречените „Бизнес ангели“, които помагат с бизнес идеи и  концепции за реализирането на бизнес инвестиции между България и Норвегия. Срещи се реализираха и между фирми, както и лице в лице с партньори. Г-н Трайко Младенов презентира важни за общината цели с оглед  насоките на програмата като срещна голямо разбиране и подкрепа от страна на бъдещите норвежки партньори в областта на културата,  туризма и енергийната ефективност на сгради с изключително важно социално и обществено значение.

С пътуването до гр. Осло, Норвегия се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.

4753 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов посети Норвегия по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“