Николай Колев – пълномощен министър на Генералното  консулство на Р. България в Ниш, Сърбия  посети община Костинброд и се срещна с г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев- зам.кмет , д-р Атанас Тенев – председател на ОбС- Костинброд и г-н Борислав Борисов – кмет на с.Петърч. Срещата се проведе в кабинета на г-н Младенов и бяха обсъдени възможностите за съдействие и развитие на двустранните отношения със  Западните покрайнини на Република Сърбия, населени предимно от българи.

Г-н Колев даде висока оценка на развитието на отношенията между община Костинброд и общините, като Пирот, община Димитровград /Цариброд/, община Бабушница и община Босилеград. Споделено бе общото желание за задълбочаване на контакти и дълготрайни връзки, за различни инициативи и добросъседски взаимоотношения. Основна тема по време на разговора им бе развитието на община  Костинброд като община с едни от най- големите фирми и инвестиции в София област.  Г-н Далибор Миланов – председател на Културно – информационен център на българското малцинство в Сърбия, който придружаваше г-н Колев изказа проблемите на българите в Западните покрайнини, а именно бавното  издаване на документи и липсата на работа. Кметът на община Костинброд  предложи да се организират трудови борси , които да конкретизират търсената работна ръка и какво се предлага в община Костинброд, както и възможността българските деца от западните покрайнини да учат в град Костинброд и да получават практични за реализация специалности.

Поддържането на добросъседски взаимоотношения, уважението и побратимяването между общини ще разшири и развие сътрудничество в сферата на образованието, културата, туризма и  бизнеса. Възможно е да се разработват общи проекти и да се търсят финансирания от европейските фондове чрез програмата за ,,Трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Идеята на г-н Николай Колев  и г-н Трайко Младенов е да се организират съвместни инициативи в гостувания на групи от община Костинброд  в сръбските общини и обратно.

3936 посещения общо 1 посещения за деня
Работна среща на българския консул в Ниш, Република Сърбия в община Костинброд