Във връзка със Заповед № РД11-2138/20.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и проведено заседание на Общинската епизоотична комисия на 23.10.2017 г., с цел приемане на спешни мерки по отношение намаляване риска от поява и разпространение болестта инфлуенца (грип) по птиците на територията на община Костинброд.

УВЕДОМЯВАМ ЗА ПРИЕТИТЕ МЕРКИ:

  1. Собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове“:
  2. Да не допускат излизането на птици извън дворовете им;
  3. Да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;
  4. Да съхраняват в закрити помещения фуражите, с който хранят птиците;
  5. Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други видове домашни птици;
  6. Да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
  7. Забранява се провеждането на пазари и изложби на птици на територията на община Костинброд.

Мерките да се считат за задължителни до отмяна на епизоотичната обстановка на територията на община Костинброд.

1930 посещения общо 1 посещения за деня
Уведомление за епизоотичната обстановка