Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман  е разположено на около 12 км от град Костинброд, по Ломско шосе, път  II-81, в землището на с. Богьовци, община Костинброд.

Малцина знаят за работата му „отвътре” и развитието му като едно от най-добрите депа в България. „Костинброд Еко“ АД е дружеството, което осигурява  обществената услуга, като  законосъобразно обезврежда  неопасните отпадъци, генерирани в общините от западния регион  като оператор на депото. Главен изпълнител на строително-монтажните работи е  фирмата „Кордеел България” ЕАД, с белгийски корени.

[robo-gallery id=“14708″]

Обектът  „Регионално депо за ТБО – Костинброд”  е част от  приоритен  за България проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, съгласно действащите нормативни документи.

Регионалното депо за отпадъци представлява система от  депа и  съоръжения за третиране на отпадъци. Всичко това бе показано във фотоизложбата представена в град Костинброд.
Изложбата е адресирана към онези, които знаят по-малко за депата за отпадъци  и които биха искали да визуализират представата си за такъв мащабен и внушителен проект. Фотообективът е уловил различни моменти от работния процес и цели да запознае всички граждани от община Костинброд с не леката му ежедневна работа.

На изложбата присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Барт Невеянс – инвеститор на „Костинброд Еко“ АД,  г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС- Костинброд, г-жа Светослава Иванова директор на  Дневен център на работа с деца на улицата, служители на общината и гости. Изнесеното тук бе много интересно и за децата от ТШ „Анима“ дошли да разгледат изложбата с желанието да научат що е то екология,  готвейки се за участието си в коледния концерт на 2 декември в големия салон на НЧ „Ив. Вазов 1947“.

1692 посещения общо 2 посещения за деня
На 30.11.2017г. в малкия салон на НЧ ”Иван Вазов-1947” бе представена фотоизложба под патронажа на Регионално депо за отпадъци – Костинброд, съвместно с община Костинброд