На 28.11.2017 г. в ЦСРИ-Костинброд се проведе среща-дискусия съвместно с Фондацията „МС Общество България“, посветена на множествената склероза под надслов „Ти не си сам. Има и други като теб.“

На събитието бяха поканени д-р Атанас Тенев – Председател на ОбС-Костинброд, г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, потребители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и техни близки, представители на Българската фондация за множествена склероза – г-жа Здравка Цветарска – председател на Съвета на фондацията, д-р Ина Иванова – гл. асистент кинезитерапия и преподавател в Медицински университет, представители на дирекциите Социално подпомагане – Костинброд г-жа Елена Андонова и г-н Петър Петров – Сливница, г-жа Грети Иванова – психотерапевт, която организира групова терапия за хора с МС.

В рамките на срещата бе представена презентация на проблема „Множествена склероза“. Присъстващите бяха запознати какво представлява множествената склероза, нейните причини, епидемиология, симптоми, клинични форми според динамиката на протичането и лечението.

Гл. асистент д-р Ина Иванова, рехабилитатор и преподавател в МА  сподели своя опит с хипотерапията (лечение с помощта на коне) на пациенти,  болни от МС. Нейните изследвания доказват ползата на тази терапия за подобряване на мускулния тонус и проблемите с равновесието при хора с МС, на фона на общуването с такива прекрасни животни като конете.

Психотерапевт г-жа Грети Иванова отбеляза колко е важно да се преодолее дистанцията между лекар и пациент и че истински резултати се постигат когато се изгради взаимоотношение на доверие и емпатия между болния и неговия терапевт. С групова терапия болните по-лесно споделят тревогите, свързани с болестта и живота, белязан от нея.

[robo-gallery id=“14739″]

Акцентът на среща бе насочен към ролята на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)в борбата с множествената склероза чрез дейностите, които предлага за подкрепа: социални консултации, психологическа подкрепа, рехабилитация, медицинска и  логопедична  подкрепа. ЦСРИ създава възможности за поддържане на общото функционално състояние на потребителите с множествена склероза с оглед по-продължително запазване на ежедневната им независимост и извършване на професионалните им дейности.

По официална статистика българите с множествена склероза са около 4000 души, а с миастения гравис около 1000 души. Тази статистика е твърде остаряла (от 1984 г.) и не е актуализирана наскоро. Съществуващите в момента в България болнични регистри на пациенти с множествена склероза не кореспондират помежду си и повечето са на хартиен носител. Показателите, които включват, са различни за всяко едно болнично заведение, до сега не са обединявани в единна база-данни и поради това сегашната официална статистика вероятно е далеч от реалното число на заболелите. Предполага се, че хората с МС са около 7-8 000. Българската фондация за множествена склероза, чрез своите клонове в страната, информира пациентите за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на програмите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания, контактните данни на лечебните заведения,  които предлагат терапията и извършват оценка на ефективността на лечението; предоставя специализирана литература, организира различни информационни срещи със специалисти, поддържа електронна база данни с пациентите с МС и МГ в страната.

Тази среща бе място и за обмен на идеи и практически опит на хората с МС, тъй като специфичните особености при преодоляването на социалните и  здравословни предизвикателства са част от ежедневието на всеки от нас. Присъстващите на срещата се обединиха около идеята за необходимостта от постоянна психологична помощ за болните от МС, тъй като високите нива на стрес и страх пред неясното бъдеще започват още от момента на поставянето на диагнозата.

Г-жа Анна Ананиева – директор на ЦСРИ – Костинброд заяви, че разговорът на тази тема ще продължи – и не само за МС, а и за други заболявания, защото смисълът на Центъра е в това – да бъде полезен на хората с различни здравословни проблеми.

2116 посещения общо 1 посещения за деня
Среща-дискусия, посветена на проблема „Множествена склероза“