В началната сграда на Първо ОУ „Васил Левски” бе осъществен проект за  подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Община Костинброд за три месеца  изпълни проект за енергийна ефективност на сградата на едно от първите училища в община Костинброд.

След няколко  обсъждания през месец септември с директора на ОУ ”Васил Левски”, г-жа Даниела Борисова, кметът на община Костинброд, г-н Младенов обеща и спази  приоритетите за община Костинброд, а именно обновяването и модернизирането на общинската образователна инфраструктура.

След въвеждането на енергийно ефективните мерки през 2012 -2013 година в сградите на ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, НУ „Отец Паисий“ с. Драговищица и СОУ ,,Д-р Петър Берон“ гр. Костинброд последва въвеждане на енергийните мерки в сградата на I-во ОУ „Васил Левски” ул. „Славянска“, гр.Костинброд.

Както се знае в момента се изпълнява и  мащабен проект за изцяло реновиране на ПГВМСС ,,Св.Георги Подедоносец”, a до дни ще започне и основният  ремонт и саниране  на Второ ОУ ,,Васил Левски” в кв. Маслово. Така всички учебни заведения в нашата община ще са с изцяло  обновен облик. Основно обновените учебни заведения, високата подготовка на преподавателите са в основата на целите, които общинска администрация и общински съвет-Костинброд са си поставили в мандат 2015-2019г., а именно ,,Духовното и културно възраждане на община Костинброд”.

Одобрените параметри по проекта бяха подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветителни тела.

С изпълнение на дейностите по проекта, нашето начално училище даде нов облик и модерна визия, като осигури комфортни условия за учене, занимания, игри на своите ученици, както и подобряване условията на труд за преподавателите и служителите.

С реализирането на проекта училището стана още по – привлекателно място за подрастващите, което заедно с доказаният професионализъм на персонала, ще допринесе за издигането на учебно – възпитателният процес на съвременно Европейско ниво.

След дадения водосвет за здраве от отец Серафим, г-н Младенов и г-жа Борисова изказаха един на друг благодарноста си за добре свършената работа.
Основно училище „Васил Левски” бе осигурило на своите гости богата програма, включваща мажоретен състав, рецитал и песни от възпитаниците на началното училище. Децата на г-жа Борисова бяха подготвили и невероятна изложба „Във вълшебството на цветовете и още нещо…” и се изявиха пред гостите на събитието, от които бяха и д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, г-н Николай Борисов – общински съветник и учител по история в ОУ”Васил Левски”, родители и жители от община Костинброд.
На добър час на нашите деца от Първи район, гр.Костинброд.
Пожелаваме здраве и много успехи, да прославят своето училище на Национално и Международно ниво!

3151 посещения общо 2 посещения за деня
На 15 декември бе направен водосвет за здраве от отец Серафим и откриване на новия облик на сградата в Първо ОУ „Васил Левски”, град Костинброд