Община Костинброд обявява телефонна линия за мнения, предложения на гражданите. Публичното обсъждане на проектобюджет на Община гр.Костинброд за 2018г. се организира за четиринадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

На тел. 0721/68-741, на електронен адрес : kostinbrod.bg@gmail.com, на Интернет страницата на Общината: www.kostinbrod.bg и чрез Центъра за Услуги и Информация на Гражданите и бизнес средите могат да отправят своите питания, предават своите идеи, предложения и мнения за проектобюджет’2018г.

Заключителният етап на публичното обсъждане на проект за бюджет 2018г. ще се проведе на 12/01/2018г. от 13.30 часа в малкия салон на Народно читалище ,,Ив.Вазов-1947” II район на града.

Община град Костинброд кани всички граждани, които се интересуват как и за какво ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват ефективен граждански контрол върху дейността на общинските съветници и общинската администрация, да вземат участие или да се обадят на посочения телефон.

ПОКАНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 – МЕСТНА ДЕЙНОСТ и ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

2284 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ – Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2018г.