На срещата от сръбска страна присъстваха г-н Васил Андреев– директор на общиснкото дружество за спорт и туризъм в Димитровград и Деян Цветков- сътрудник на общинския център в Димитровград, а от българска страна г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и г-жа Ели Виденова- директор на СУ “Д-р Петър Берон“.

Обсъдени бяха сферите на сътрудничество, от които могат да се възползват двете общини, както икономически и инфраструктурни,така и за културен и научен обмен. Срещата имаше за цел да насърчи и развие сътрудничеството и създаването на партньорства между общините в Република Сърбия и Република България. Поддържането на добросъседски взаимоотношения, уважението и побратимяването между общини ще разшири и развие сътрудничество в сферата на образованието, културата, туризма и бизнеса. Възможно е да се разработват общи проекти и да се търсят финансирания от европейските фондове чрез програмата за ,,Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Г-н Ненов запозна домакините със социалните, културните, инфраструктурните, спортните и туристическите възможности на община Костинброд, като изложи подробно желанията на общината ни за развитие на образованието в общината.

3827 посещения общо 1 посещения за деня
На 16 март 2018 година в град Костинброд се проведе работна среща с представители от община Димитровград /Цариброд/, Република Сърбия