“Enterprise Europe Network” към Българска стопанска камара проведе работна среща, включваща бизнес делегации и представители на общини за участие в бизнес форум. Събитието се състоя по повод официалното посещение в Ниш на вицепремиера Томислав Дончев, който гостува на сръбския си колега – вицепремиера и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, г-жа Зорана Михайлович.

Бизнес форумът имаше за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбския бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд взе участие във форума, като направи презентация на община Костинброд. Кметът изтъкна благоприятното й логистично местоположение, привлечените европейски инвестиции и създадените положителни условия за живот и развитие на бизнеса. Той покани български и сръбски фирми да посетят община Костинброд. Кметът на община Костинброд се срещна с множество български и сръбски представители на малкия и средния бизнес, като проведе работни разговори с българската дипломатическа служба в Ниш.

По време на бизнес форума, г-н Младенов говори с представители на присъстващите сръбски общини, с представители на търговски дружества, обединения и камари. В презентацията на Българската агенция за инвестиции бяха посочени някои от фирмите, които развиват изключително сериозен бизнес на територията на община Костинброд. В края на форума, кметът на община Костинброд обсъди идеи и посоки за развитие на бизнеса и с представители на Министерство на икономиката. От голямо значение е сътрудничеството и взаимодействието на близките общини от съседните държави България и Сърбия, тъй като има огромен потенциал, който не се използва. Нужно е свързване на общности от различни страни и засилване на регионалното сътрудничество за създаване на възможности за съвместни проекти, които се финансират от международни фондове и фондовете на ЕС. Общините от двете страни на границата, както и представителите на изпълнителната власт на двете държави дадоха гаранции , че ще си сътрудничат и ще помагат за развитието на двустранните партньорски взаимоотношения на малките и средни предприятия.

2991 посещения общо 1 посещения за деня
На 19 март се състоя бизнес форум в град Ниш, Република Сърбия