На 18 май се навършиха 40 години от дипломирането на първия випуск и 43 години от създаването на гимназията. Над 30 съученици от СУ ”Д-р Петър Берон „ се събраха в двора на средното училището. След като удари училищния звънец, първия випуск бе посрещнат от сегашните абитуриенти с цвете в ръка.

Възпитаниците от 1978 година бяха зарадвани с плакети, подарък от община Костинброд. Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд лично връчи за спомен плакет с признателност на първата директорка на създалото се средно училище през 1975 г.- Цвета Стефанова и на учителите дошли да уважат юбилея.

На срещата присъстваха и г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд. Домакинът, г-жа Ваня Славчева бе направила всичко нужно, срещата да се превърне в сантиментален спомен завинаги.

В община Костинброд, с решение на МНП от 21 юли 1975 год. Основното училище „Д-р Петър Берон” открива горен курс с прием две паралелки. Училището прераства в ЕСПУ. За негов директор е назначена Цвета Стефанова- Янева, заместник – директори са Павлина Стамболийска и Славка Накова. На 11 септември 1975 год. Първият училищен звънец призовава учениците от първи до девети клас. С тях работят 36 учители. Новото училищно ръководство влага много усилия за набиране на висококвалифициран педагогически персонал, непрекъснато подобряване на професионалното ниво и утвърждаване авторитета на учебното заведение.

Първият випуск XI клас е изпратен на 30 юни 1978 година. От тогава до днешни дни училището е дало средно образование на над 1300 ученика, а основно образование в него са завършили повече от 4000 деца. Повечето от дипломиралите се гимназисти продължават обучението си във висши и полувисши учебни заведения – показател за добра и стабилна подготовка.

Зад тази кратка статистика от преди 40 години можем да кажем гордо, че училището продължава да гради авторитет. Не случайно община Костинброд спечели две поредни години наградата на областта за развитие в образованието.

Не случайно всеки млад висшист от община Костинброд е именно възпитаник на СУ”Д-р Петър Берон”!

След срещата в класната стая на випуска от 1978 година, двата класа – 11а и 11б  засадиха в двора на училището две дървета.

Един невероятен спомен ще остане тази среща във всеки присъствал. Община Костинброд с голямо уважение и удоволствие организира този важен юбилей за СУ”Д-р Петър Берон”. На добър час на първия випуск и на добър час на сегашните абитуриенти от община Костинброд!

28882 посещения общо 1 посещения за деня
40 години от завършването на първия випуск в средно училище „Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд