На 25.05.2018г. в двора на реконструиранатa сграда на професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ се състоя откриване на цялостния ремонт. На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, г-н Любен Кънчев- зам.-министър на туризма, г-жа Росица Иванова- началник на регионално управление на образованието- София регион, г-н Александър Милушев- ръководител производствен център на „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“, г-н Александър Ненов, инж.Габриела Георгиева и Теодора Гогова – зам.-кметовете от община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет – Костинброд, г-н Иван Иванов, г-жа Даниела Станкова и Димитър Найденов- общински съветници, директори на училища, кметове и кметски наместници, много граждани и гости.

Г-н Светослав Иванов- директор на ПГВМСС“Св.Георги Победоносец“ се беше постарал гостите на събитието да бъдат очаровани. Възпитаниците на гимназията се представиха с изискан кетъринг и с кратка забавна програма. Танцов състав „Зорница“ и ученици от професионалната гимназия изпълниха шопски хора, а Емил Пепелярски, Николета и Ангелина Андонови изпълниха народни песни.

Водосвет за здраве и благополучие направиха отец Дамян и отец Николай. След това водещата покани за приветствено слово и официалните лица. Първи поздрави всички присъстващи, г-н Трайко Младенов и официално връчи удостоверението за експлоатация на директорът на гимназията. Г-н Светослав Иванов също благодари за успешното изпълнение на проекта. Приветствени слова казаха и инж.Таня Михайлова- зам.-министър на образованието и науката, г-н Любен Кънчев- зам.-министър на туризма и г-жа Росица Иванова- началник на регионално управление на образованието- София регион.

Община Костинброд имаше възможността да участва и спечели проект: „Подобряване на качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“ – Костинброд. Проектът е реализиран по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Общата стойност на договора е 1 299 998,56 /един милион двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/. В договора се включват проектиране и строително монтажни работи на стойност 1 156 157,69 /един милион сто петдесет и шест хиляди сто петдесет и седем лева и шейсет и девет стотинки/. Останалите дейности са строителен надзор, одит на проекта и публичност.

Фирмите изпълнители по проекта са: „Стреза“ ЕООД – изпълнител по инженеринг с управител Янко Шумков, „Стрейнорм“ ЕООД- изпълнител по независим строителен надзор, с управител Сава Тачев, „Ка Ел офис“ ЕООД- представлявано от Кремена Начева- изпълнител по публичност и визуализация, „Ри-Соф“-изпълнител по доставка и монтаж на оборудване, с управител инж.Валентин Чавдарски, „Балкан одит“ ООД -осъществяващия одит, с управител Роза Георгиева и Петя Георгиева.

Изпълнени са следните строително монтажни работи:

Мерки за енергийна ефективност – положена е топлоизолация на сутерена и е подменена дограмата. Изпълнен е ремонт на цялата сграда с обща площ 4690,23 квадратни метра, подменена е отоплителната инсталация и котела, обособени и оборудвани са три лаборатории и един кабинет за природни науки.

Подменена е частично водопроводната и канализационна инсталации в помещенията, също така са подменени осветителните тела в цялата сграда.

Изградена е пожароизвестителна инсталация на цялата сграда.

Монтирана е подвижна платформа за достъп на хора с увреждания.

Изпълнено е мултифункционално игрище за футбол, баскетбол и волейбол, както е и подменена оградата на училището.

С тези дейности е подобрена образователната инфраструктура на територията на община Костинброд и са създадени благоприятни условя за провеждане на учебни занятия.

Официалните гости бяха поканени да разгледат обновената сграда на ПГВМСС “Св. Георги Победоносец”. Представени бяха оборудвани лаборатории, класни стаи и игрище за спорт.

Всяка есен, 15 септември идва със своя неповторим колорит, трепетно очакване и нови надежди! Така ще бъде и през следващата есен! След цялостния ремонт и други дейности, професионалната гимназия, като материална база, кадрова обезпеченост и всичко друго, имащо отношение към едно добро начало, към успешен старт, очаква своите ученици през септември!

След събитието г-н Трайко Младенов заведе своите гости до началната сграда на Второ ОУ „Васил Левски“, кв.Маслово, където тече с пълна сила реконструкцията на сградата. Г-н Младенов заяви, че с първия звънец на 15 септември ще се реализира откриването и учениците ще влязат в напълно обновена сграда.

Нашето училище – това са учителите, които помним цял живот! Те са до нас в най – важните години от нашия живот – учат ни, порицават ни.

Нашето училище – това са знанията. Те са необходими за нашия път.

Нашето училище – това е огромното пъстроцветно пърхащо ято на учениците, когато веселият им смях в междучасията оглася простора.

Нашето училище – светла и красива спирка по пътя, наречен живот, откъдето тръгваме след мечтите си!

20821 посещения общо 1 посещения за деня
Днес се откри и освети мащабния проект в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св, Георги Победоносец“!