УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
На Вашето внимание предоставяме в проект 2 /две/ допълнителни междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема. С цел подобряване качеството на услугата и създаване на удобство за жителите са изготвени маршрутни разписания на две линии- „с.Петърч – Промишлена зона (кв.270), гр.Костинброд“ и линия -„с.Драговищица – „Община“.

Първите са изготвени на база предоставена информация от представители на предприятията в зоната и имат за цел обезпечаване транспортната услуга за жителите, работещи там. Маршрутът на тази линия включва и автоспирка „Поликлиника“, която ще е удобна за пациентите на Медицинския център в гр.Костинброд, пътуващи от с.Петърч, кварталите „Маслово“, „Шияковци“ и живущите на ул. „Обединена“ и ул.“Йордан Йовков“.

Маршрутните разписания по линия „с.Драговищица – „Община“ имат за цел осъществяване на транспортна връзка между селата Драговищица и Голяновци и административния център на град Костинброд. Маршрутът и на тази линия включва и автоспирка „Поликлиника“, която ще е удобна за пътуващи от селата.

В проекта на маршрутните разписания са съобразени подходящи часове и за двете смени на лекарите.

Проектът на допълнителни междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема е изцяло съобразен с курсовете от утвърдената Републиканска такава и в съответствие с нормативната уредба.

Предложения във връзка с проекта на маршрутните разписания може да изпращате на email: kostinbrod.bg@gmail.com

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е №
на междуселищна автобусна линия с.Драговищица – АС Община

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е №
на автобусна линия ПЕТЪРЧ – ПРОМИШЛЕНА ЗОНА (кв.270), Костинброд

21265 посещения общо 1 посещения за деня
Проект за 2 /две/ допълнителни междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема