Със закупуването на автомобилите се очаква работата на Общинските звена да е значително подобрена, улеснена и по-удобна, предвид факта, че и двете социални услуги обхващат цялата община, като в тях се включват и петте високопланински села.
Днес, освен двата нови автомобила, беше представен и дарения бус за нуждите на доброволно формирование “Феникс”, вече брандиран и готов за експлоатация.
7099 посещения общо 1 посещения за деня
Два нови автомобила за нуждите на Дневен център за работа с деца на улицата- гр.Костиннрод и Домашен социален патронаж се представиха днес на сесията на общински съвет-Костинброд