Всяка година тонове отпадъци биват изхвърлени на нерегламентираните за това места и в последствие замърсяват водата, въздуха и природата около нас.

За да намалим това въздействие и за да променим нагласите и поведението на хората за осма поредна година Община Костинброд започва подготовката за организирането на масово почистване. През 2018 година събитието е под наслов „Да изчистим България заедно“ и ще се проведе на 15.09.2018 г. от 10:00 часа на територията на община Костинброд.

Ако вие сте малка инициативна група – семейство, компания от приятели или задружни съседи, нямате много опит и време, ние Ви препоръчваме да организирате акция в кварталната градинка, на Вашата улица, на спортното игрище, на детската площадка или друга територия около Вашето жилище.

  •             Организирайте допълнителна помощ за Вашата мисия – като поставите съобщение на видно място или в социалните мрежи.
  •             Снабдете се с чували и ръкавици.
  •             Заредете се с ентусиазъм и добро настроение.
  •             Събраните отпадъци следва да бъдат събрани в близост до контейнери и кофи за смет, за да се ускори извозването им.

Не използвайте деня за почистване на мазета, тавани и дворни пространства. Струпването на едрогабаритни отпадъци затруднява извозването на отпадъци от обществени места. Почистването на жилищни имоти не е обект на инициативата!

В случай, че почиствате зони извън населените места задължително се погрижете събраните от Вас отпадъци да бъдат транспортирани до местата за сметоизвозване и /или сигнализирайте на дежурния телефон в общината – 0721 / 68 715

Приложение: Карта на сборния пункт, където ще бъдат раздадени чували и ръкавици на всички желаещи да се включат в инициативата и маршрути за използване на отпадъците.

„Да изчистим България заедно“ – 2018
гр. Костинброд – 15.09.2018г., 10:00 часа

Чували и ръкавици на всички желаещи да се включат в инициативата могат да бъдат получени в сградата на община Костинброд с административен адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1.

Препоръчително е отпадъците да се събират в предвидените за това чували и да се складират по определения маршрут за извозване. При събрани отпадъци на други места да се сигнализира на дежурния телефон  в общината – 0721 / 68 715.

5144 посещения общо 1 посещения за деня
„Да изчистим България заедно“ 15.09.2018 г.