Днес, на втория ден от седмицата на културата по случай  празника на град Костинброд  , в малкия салон на НЧ “Иван Вазов”1947г. г-н Петко Атанасов представи своята книга “Величието на Константин и нашата участ”. Той запозна присъстващите с историята на Император Константин Велики и това, което го свързва пряко с град Костинброд.

С г-н Атанасов  на представянето на книгата му бяха г-н Александър Мошев – автор на редица книги, като една от най-известните му е „Bolgar: Тайните на нашия произход” и проф. Добрин Денев – автор на книги, една от които за Васил Левски „Свобода и всекиму своето”. Те представиха своята гледна точка и анализираха произхода на Костинброд и неговото бъдеще в историята на света.

Сред гостите на днешното представяне бяха и г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов-зам.-кмет на община Костинброд,  д-р Атанас Тенев-Председател на Общински съвет-Костинброд, г-н Светослав Иванов-Директор на ПГВМСС “Св. Георги Победоносец” гр.Костинброд, граждани и много любители на литературата.

В своята презентация, г-н Атанасов отдели голямо внимание върху общото между Константин Велики и Костинброд. Градът е със специално историческо място! Именно тук се намира дворецът на Император Константин „Скретиска”, който е много важен за началото на християнството, поради сведенията, че тук е резидирал Императорът.

До ден днешен Константин е свързан с градовете: София /Сердика/, Рим, Париж, Истанбул и остава като патрон във всички християнски църкви. Неговите портрети и портретите на неговата майка-Елена, остават като авторитет и до ден днешен в християнството.

Днес светът знае, че император Константин Велики е канонизиран за светец, обявен е за равноапостолен и се смята за основател на Църквата. Съдбата на Константин е удивителна и поучителна, но каноничният му профил е ваян през столетията в полза на доктрината и така сме загубили много от истинския му лик, истинския му характер и истинското му величие.

Оказва се, че страниците останали в негова памет не винаги са прочетени правилно, оказва се също, че при много от авторите има неразбиране или тенденциозност. Г-н Атанасов заяви, че неговата книга е основана на факти и сведения, които е събрал от различни авторитетни личности, автори и историци.

През последните 3-4 години община Костинброд работи изключително много в посока придобиване правото на управление на археологическия  комплекс. През 2016 година след период от 25 годишно прекъсване, благодарение на огромните усилия от страна на Общинска Администрация – Костинброд бе свикана комисия водена от НИНКН (Национален институт за недвижими културно наследство) с представители на министерства, институции и организации, общо над 20 различни експерти. Комисията имаше за цел да определи границите, охранителната зона и режимите на опазване на „Скретиска“. След приключване работата на комисията, събраните материали в едно с финалният протокол бяха внесени на Експертен съвет към  Министерството на културата, който да приеме работата на комисията и от своя страна да внесе предложение към министъра на културата за издаване на заповед относно границите, охранителната зона и категория на културният паметник . През 2018 година със заповед на министъра на културата резиденцията на император Константин Велики „Скретиска“ е обявена за паметник на културата с национално значение. Със същата заповед са определени имотите в които попада и са дадени предписания за нейното опазване. Очаква се до броени  месеци благодарение на съвместната работа на Община Костинброд с  МРРБ, МЗХ, Софийска област, Министерство на културата с активната помощ на държавата имотите върху, които попада резиденцията да бъдат прехвърлени на Министерство на културата от собствениците им, след което Министерство на културата с предложение към Министерски съвет да ги предостави за управление на Община Костинброд! Когато всичко това стане факт, община Костинброд има готова визия за превръщането на резиденцията в място за религиозен и културно – исторически туризъм, а районът около „Скретиска“ да се превърне в място за отдих и „спа“ туризъм.

След презентацията на г-н Атанасов последва дискусия, която той проведе заедно със заинтересованите гости на събитието.

Гражданите на община Костинброд  трябва да знаят за величественото и свещено място, в което сме родени и да се гордеем с него! Именно то ще прослави името на града ни! Костинброд град на Константин Велики!

 

8704 посещения общо 1 посещения за деня
Костинброд трябва да се гордее със своята хилядолетна история!