На 19.02.2019 година от 11:00 часа в Регионален исторически музей София се проведе събрание на Учредителния комитет за учредяване на Организацията за управление на Софийски туристически район, с център град София. На срещата присъстваха доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” към Столична община, Иво Маринов – директор на общинско предприятие „Туризъм“ към Столична община, както и всички учредители и техни представители. Честта да представлява община Костинброд в този важен момент беше на инж. Теодора Гогова – заместник-кмет “Икономическо развитие и инженерна инфраструктура”.

В учредяването на Организацията за управление на Софийски туристически район до момента участват 5 туристически сдружения и 9 общини, сред които е и община Костинброд.

При дадения Дневен ред, заседанието започна с проверка за присъствието на учредителите – упълномощените лица от всяка група; Вземане на решение за учредяване на Организацията за управление на Софийски туристически район; Представяне и приемане на предмета и целите на Софийски туристически район, съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за туризма; Избиране на пълномощник на членовете на Учредителния комитет; Становища и мнения на участниците.

Софийски туристически район предприема действия в посока на своето учредяване, съгласно приетите промени в Закона за туризма през 2013г., който разделя страната на 9 туристически района и посочва техните туристически центрове. Обновената Туристическа карта на България обединява в „Софийски туристически район“ 23 общини: Бобов дол, Божурище, Ботевград, Брезник, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Земен, Ихтиман, Ковачевци, Костинброд, Кюстендил, Невестино, Перник, Правец, Радомир, Своге, Сливница, Столична, Трекляно и Трън.

Според основната и разширена специализация на туристическите райони, „Софийски туристически район“ ще бъде с фокус върху деловия, културния туризъм, планински туризъм, здравен туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм. Ръководството на община Костинброд си е поставило амбициозната цел, като част от Софийски туристически район
с поредица от срещи, инициативи, разработването на проекти и популяризирането на интересни обекти в общината, с течение на времето да привлече голям брой туристи. Община Костинброд има огромен потенциал, който през последните 45 години не е бил развиван пълноценно. Важен фактор е близостта до София и възможността туристите посещаващи столицата, да посетят и изключително интересните околности!

13284 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд е съучредител на Софийски туристически район!