Центърът ще бъде изграден благодарение на Оперативна Програма за развитие на селските райони, МИГ „Костинброд-Своге“ – подмярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”.

Преди да се пристъпи към официалната част отец Дамян и отец Николай по стар български обичай извършиха водосвет за успех на проекта.

Развитието на община Костинброд е свързано както с насърчаване на икономиката и земеделието, така и с развитието на туризма и уникалните туристически ресурси посредством инвестиции в туристическа инфраструктура, туристически услуги и атракции за посетителите. В тази връзка настоящото проектно предложение цели:

– Подобряване на облика на населеното място

– Изграждане на модерна, устойчива и отговаряща на съвременните изисквания сграда

– развитие на местния туризъм

– привличане на нови туристи

– повишаване качеството на живот на населението.

– съхранение на местната идентичност, културно-историческото и природното наследство

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде изграден информационен център с две основни функции:

1) Информационна: предоставяне обща информация за туристическата дестинация; създаване и поддържане база данни за цялостното туристическо предлагане; предоставяне на информация (на място и онлайн);

2) Разработване на туристически продукти: създаване и актуализиране на база данни за туристическите забележителностите на територията на община Костинброд, природни и антропогенни туристически ресурси, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, транспорт, календар на събитията; проучване на потребностите и др.

Проектът ще се осъществява в рамките на 18 месеца, което включва изграждане на информационния център, контрол над строителния процес и управление на проекта .

На символичната първа копка присъства инж. Теодора Гогова- ЗА кмет на община Костинброд, служители на общинска администрация- Костинброд, директори на социални центрове, жители на община Костинброд и присъстващия представител на фирмата изпълнител „БМ Груп Инжинеринг“ ЕООД.

Да пожелаем успех на Проекта и успешна и ползотворна работа на всички, които ще участват в неговото реализиране – изграждане и функциониране.

26704 посещения общо 2 посещения за деня
На 22 октомври се даде началото на строителните работи по проект „Изграждане на Информационен център в град Костинброд“
bg Български
X
Размер на шрифта