На 18.11.2019 година в малкия салона на НЧ “Иван Вазов-1947“ в присъствието на заместник-областния управител на Софийска област г-н Николай Николов и ВрИД Кмет на община Костинброд инж. Теодора Гогова се състоя първата тържествена сесия на новоизбрания общински съвет- Костинброд. Сред гостите, уважили  важното събитие бе и г-н Васил Цветков – Народен представител от 44-то Народно събрание.

С пожелания за успешна, ползотворна и посветена изцяло в името на хората работа се обърна заместник-областния управител към новоизбраните кмет на община, общински съветници и кметове на кметства. След това се премина към  клетвата на г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд. Пред г-н Николай Николов – зам.-областен управител  се заклеха последователно и  новоизбраните общинските съветници и кметовете на кметствата в с. Петърч, с. Драговищица и с. Голяновци.

Думата бе дадена на г-н Трайко Младенов. Пред новоизбраните представители на местната власт и гостите на събитието, той заяви:

„Моят призив към Вас, като колеги, в тази зала тук, където ще споделяме, обсъждаме и вземаме важни решения е да работим за цялата община и в интерес на гражданите!“

Новите общински съветници получиха своите удостоверения и подписаха клетвените си листове, връчени от председателят на ОИК – адв. Георги Янев. Пред пълната зала клетва положиха и новоизбраните кметове: г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч, г-жа Албена Виденова – кмет на село Драговищица и г-н Симеон Спасов- кмет на село Голяновци.

Общият брой на съветниците в местния парламент е 17. Най-много са представителите на ПП ГЕРБ – 7. Веднага след тях се нарежда МК „Воля“ с 4 представители, Местна коалиция „ВМРО- БНД“ – 3 и БСП с 3.

След полагането на клетвите и подписването на клетвените декларации, областният управител даде думата на най-възрастния общински съветник г-н Димитър Найденов да продължи заседанието. Г-н Найденов на свой ред поздрави колегите си и предложи дневен ред с първа точна – избор на председател на Общински съвет-Костинброд. Сформирана бе комисия по избор на нов председател на Общинския съвет.  За председатели на Общински съвет – Костинброд бяха предложени две кандидатури на д-р Атанас Тенев и г-жа Анна Радовска. След протекло тайно гласуване и преброяване на бюлетините, комисията обяви резултата: д-р Атанас Тенев е получил 9 гласа, г-жа Анна Радовска – 6 гласа и 2 бюлетини, в които са зачертани и двамата кандидати, съответно обявени за невалидни бюлетини. Председателят на сформираната “комисия за избор”   – г-жа Даниела Станкова обяви с 9 гласа новия председател на Общински съвет – Костинброд за мандат 2019-2023г.  –  д-р Атанас Тенев.

Г-н Димитър Найденов отстъпи мястото на д-р Атанас Тенев, които продължи да води заседанието на тържествената сесия до нейния край.

„Община Костинброд се превърна в най-доброто място за живеене в Софийска област. Това е благодарение на съвместната работа между общинска администрация и общински съвет-Костинброд през изминалия мандат. Благодаря на всички за отново гласуваното доверие към мен! Желая успешен мандат и с Бога напред!“, заяви д-р Тенев- председател на ОбС-Костинброд и закри първата тържествена сесия.

31231 посещения общо 1 посещения за деня
Първа тържествена сесия на новоизбрания общински съвет, избор на председател на Общински съвет – Костинброд и полагане на клетва на кмета на община Костинброд и кметове на кметства за мандат 2019-2023г.