Бяха отпуснати средства в размер на 550 000 лева за продължаване на подмяната и изграждането на нов водопровод в разрастващото се костинбродско село. В навечерието на коледните и новогодишните празници и в самия край на бюджетната година към дата: 19.12.2019 г. се подписа допълнителен анекс към споразумението между община Костинброд и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с който на общината ни се предоставиха средства в размер на 550 000 лв. /с ДДС/.

Те са за подмяна на водопровода в едно от бързоразвиващите ни се села – с. Голяновци. Проектът за цялостна подмяна на уличната водопроводна мрежа в село Голяновци е изготвен със средата от общинския бюджет, като той е част от цялостния проект, който включва подмяна на водопроводната мрежа и ремонт на помпената станция и напорен резервоар в село Драговищица и изграждане на довеждащ водопровод между двете села. След отпуснатите 350 000 лв. с ДДС през ноември месец на настоящата година – сега с новата предоставена сума – общият размер на финансирането от страна на МРРБ вече е 900 000 лв. /с ДДС/. С тези средства ще се реализира почти цялостната подмяна на водопроводната мрежа на село Голяновци.

Проекта започна и ще се реализира в голямата си част благодарение на програмата на МРРБ за подпомагане на общини със средства от държавния бюджет при реализиране на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съображения за подобряване на водоснабдяването. С реализирането на дейностите ще се намалят водопроводните аварии и загубите на питейна вода, като след полагането на подземната инфраструктура ще има възможност за полагането на асфалт на много от улиците в селото. Само преди дни правителството отпусна средства за изграждането на път към строящ се в друго село социален център и средства за изграждането на мултифункционален стадион в трето село. Изграждането на подземна и надземна инфраструктура в селата на територията на общината ни е политика на общинското ръководство, с която се развиват по-малките и по-големите населени места.

Общинска администрация – Костинброд и кметовете и кметските наместници работят в посока – за постоянно развитие на община Костинброд и в частност на ВиК инфраструктурата, като благодарение на правителството и ресорните министерства преустройството и модернизациите в съответната област напредва, а с това и подобряване на условията и повишаване на качеството на живот на гражданите ни.

5152 посещения общо 1 посещения за деня
С подкрепа от страна на държавата и отпускане на средства от бюджета на МРРБ ще се продължат дейностите по реконструкция на водопровода в село Голяновци