Режисьор и хореогеаф е г-жа Емилия Михайлова. Няма думи, които биха могли да опишат емоциите предадени от участниците към публиката. Трябва да се види! Г-жа Михайлова освен, че е учител на хореографските паралелки и на групите по Креативни танци в СУ “ Д-р Петър Берон” е и терапевт на групи по “Танцово двигателна терапия за психосоматичните процеси на развитие ” и в двата социални центъра. Танцово двигателната Терапия е насочена към емоционалното развитие на човека, използвайки двигателните форми и похвати. Импровизацията обогатява изразителния речник, който заедно с трудностите се превръща в истински процес на растеж и промяна. Моментите на индивидуално и групово творчество стимулират способността ни да общуваме, да взаимодействаме и ни правят по-достъпни за себе си и за другите. Магията да бъдеш „себе си и различен от себе си“.

За първи път в Костинброд деца с проблеми в развитието взеха участие в такъв мащабен културен проект. Те не просто участваха, те се чувстваха щастливи и се представиха блестящо.
“По пътя на светлината” е едно послание отправено от нашите деца към целият свят ръководен от големите, а то е : нека да виждаме светлината, доброто, красивото, нека да се смесим, да не търсим различия. Желаното може да стане реалност, когато най – напред се погрижим за себе си, за да можем да се погрижим и за другите. Гледайки светлото в другия, показвайки му светлия път към вярата, надеждата и любовта ще живеем истински живот! Нека се обичаме, макар че всеки един от нас е различен от другите!

Официалните гости, които уважиха събитието са: д-р Атанас Тенев – Председател на Общински съвет- град Костинброд, г-н Александър Ненов – Зам.-кмет на Община Костинброд, г-жа Светослава Иванова – Директор на ДЦРДУ, г-жа Анастасия Попова – Директор на ЦОП и общински съветник, г-жа Ели Виденова – Директор на СУ “Д-р Петър Берон” – гр. Костинброд.
Благодарности към всички, които допринесоха за реализирането на този спектакъл.

Весели празници!

4474 посещения общо 3 посещения за деня
В навечеретието на Коледните светли дни, на 20.12. жителите на Община Костинброд бяха поздравени от децата на СУ “ Д-р Петър Берон”, Дневен център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа с мюзикъла “По пътя на светлината”
bg Български
X