Днес на 30.12.2019г. от 15:00 часа беше отбелязано пенсионирането на Вера Иванова – главен специалист “ЕСГРАОН” в община Костинброд.
Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд изрази своята признателност и голяма благодарност за дългогодишната отдаденост, труд и стремеж за работа.
Вера Иванова е в общинска администрация – Костинброд от 1979 година и след 40 годишен трудов стаж, самата тя реши да се оттегли и отдаде на семейството.

Кметът на община Костинброд от свое име и от името на всички колеги изказа едно огромно БЛАГОДАРЯ на Вера Иванова и връчи плакет “Служител на годината”, кошница с цветя, плакет за заслуги “45 години град Костинброд”, значка с герба на община Костинброд и личен подарък от ръководтството и служителите на общината.

Най-дългогодишният ни служител заяви, че през всичките години е работила с желание и устрем. Никога и за миг не е помисляла да напусне общинска администрация – Костинброд.

Един доказал се служител на Общинска Администрация- Костинброд. Един отзивчив и добър колега, и невероятен професионалист!

Честито пенсиониране, Вера!
Наслаждавай се на всеки миг от новия ти живот, покорявай нови върхове и се радвай на семейството, както никога до сега! Бъди здрава и щастлива!

1285 посещения общо 1 посещения за деня
Пенсионира се най-дългогодишният служител на община Костинброд – Вера Иванова от ЕСГРАОН