На 18 януари жени се събраха в сградата на НЧ”Разум-1922”, с.Опицвет и почетоха празника с “Бабуване”, като поляха с вода ръцете на акушерката Анелия Панталеева – специален гост на бабите от село Опицвет.

Празникът беше организиран от г-жа Гергана Величкова- кмет на село Опицвет и г-жа Венелина Манкова- секретар на НЧ”Разум-1922”.

982 посещения общо 1 посещения за деня
Бабинден се отпразнува подобаващо в село Опицвет