Публичното обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2020г. се организира за шестнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

В малкия салон на НЧ ”Иван Вазов-1947”, където заседава Общински съвет – Костинброд, г-жа Анита Кръстанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд представи чрез презентация бюджета за 2020г. На публичното обсъждане присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, инж.Габриела Трайкова и инж.Теодора Гогова- зам.-кметове на община Костинброд, общински съветници, директори на центрове, кметове на населени места, кметски наместници и граждани на община Костинброд.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 – МЕСТНА ДЕЙНОСТ и ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Начален план 2020 – лимитен списък

27159 посещения общо 1 посещения за деня
На 21.01.2020г. община Костинброд организира публично обсъждане на проект за Бюджет 2020 година