Всички гости бяха поздравени от кмета на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, който не пропуска техен празник и винаги ги уважава с личното си присъствие.

Празничното събитие откри г-жа Цветанка Павлова – председател на ПК “Кавака“, като пожела здраве и дълголетие.

Г-н Младенов заяви, че е силно впечатлен от активната дейност на пенсионерски клуб „Кавака“, усмивките и празнично настроение, с което посрещат своя празник.

Честит празник на всички баби! Бъдете здрави и продължавайте да се организирате и да бъдете заедно! Обменяйте опит и бъдете за пример!

1552 посещения общо 1 посещения за деня
На 21.01.2020 г. в Първи район, гр.Костинбрид, пенсионерите от клуб “Кавака” отбелязаха „Бабинден”