Работа в екип! Така бихме определили няколко месечната работа по близо 80 квадрата репетиционна зала на 2-ия етаж в централното ни градско читалище „Иван Вазов-1947“. През пролетта на 2019 година се реализира проект в читалището по Държавен фонд „Земеделие“, с дейности като ремонт на покрив, мазилки и облицовки на стрехи, монтаж на нови улуци и водостоци, демонтаж и монтаж на прозорци, врати и капаци, и подменена дограма на цялото читалище.

Община Костинброд през есента на 2019 година извърши довършителни дейности по фасадите на читалището след успешно приключения проект.

А към днешна дата, с доброволен труд, работа в екип и спонсори се освежи репетиционната зала на читалището. Община Костинброд закупи материали за изолацията. Два местни строителни магазина помогнаха с материали и латекс, а читалищните дейци успяха да ремонтират, боядисат стените и освежат цялостната визия на залата.

Всяка събота и понеделник същата тази зала е препълнена от млади хора, даващи всичко от себе си да създадат най-впечатляващия шопски народен танц и да донесат награда за своето читалище и за своя роден град.

36 момичета и момчета днес танцуваха „Шопска сюита“ и репетираха за предстоящия Великденски концерт и Фолклорен Фестивал „Шопски наниз“. Тяхната ръководителка – Мария Цветанова за миг не ги остави да отдъхнат. Отдадена на децата, тя е ядрото на Танцов състав „Зорница“. А всички видимо я обожават!

С няколко думи, с обръщение към децата, г-жа Седефка Николова – секретар на НЧ „Иван Вазов-1947“ заяви, че тази обновена репетиционна зала е благодарение на общите усилия на ръководството на читалището, на общинска администрация-Костинброд и не на последно място – ръчният труд на всички доброволци, помогнали залата да е в този й вид.

На едночасовата репетиция и откриването на залата присъстваха и г-жа Бистра Боянова – PR на община Костинброд и г-н Тодор Тодоров – редактор и фотограф на информационен бюлетин „Костинброд“.

Община Костинброд прави всичко необходимо централната културната обител да бъде все по – привлекателна, все по- съответстваща на новия градски площад и паркингите, които бяха направени около читалището. Но за да има дух, сърце, живот са необходими хора! Хванати за ръце млади хора! Защото народният танц е магия за душата и опиат за тялото. Защото народните танци са сила за духа на цялата нация.

От тук на там вниманието е насочено изцяло към Танцов състав „Зорница“! Успех на всички групи на състава, успех на ръководителките Мария Цветанова /на големите/ и Жаклин Костадинова /на малките/!

Очакваме концерти, награди и само хубави емоции.

1409 посещения общо 1 посещения за деня
Днес се откри ремонтираната репетиционна зала, предназначена за Танцов състав „Зорница“ в НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд