ДП “Национална кампания железопътна инфраструктура” и Център за професионална квалификация към ДП “НКЖИ” организират курсове за професионална квалификация и правоспособност за “Ръководител движение с право на билетоиздаване” и “Стрелочник”.

815 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение