ОДМВР София уведомява, че осигурява изнесено работно място на територията на предприятието или администрацията, с цел улеснение на жителите на Софийска област, работещи на територията на община Костинброд.

Във връзка с изтичане срока на валидност на голям брой документи за самоличност през 2020 г. и 2021г. и очакваният увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи (БЛД) в звената „Български документи за самоличност“, от ОДМВР София и РУ-Костинброд уведомяват, че съгласно Закона за българските лични документи подмяната на лична карта и/или паспорт може да стане и преди изтичане срока им на валидност.

С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.

За удобство на гражданите подаването на заявления за издаване на лични документи като обикновена услуга може да се извърши по избор на гражданите във всяко едно подразделение на сектора, независимо на територията на коя община е заявен постоянният им адрес. Получаването на готовите документи е в поделението, където са подадени заявленията. Предоставянето на бърза и експресна услуга ще продължи да се извършва са в сектор БДС в областната дирекция.

Не е необходима подмяна на лични карти, които са със срок на валидност „безсрочен“.

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да подадат заявления за издаване на лични карти и паспорти по електронен път. Необходимо условие в този случай е да са налице актуални биометрични данни.

Институции, предприятия, фирми и организации на територията на община Костинброд могат да се възползват от възможността за организирано обслужване в кратки срокове. За целта в сектор БДС ще организира прием на заявления и и ще бъде обособено специално гише, за да ускори и улесни работният процес и да се спести време на хората.

От ОДМВР София напомнят, гражданите да следят срока на валидност на личните си документи. Ако в едномесечен срок след изтичане на този срок не е заявено издаване на нова лична карта подлежат на санкция.

От услугата могат да се възползват всички фирми, предприятия, администрации и др., които отговарят на следните критерии:

  1. От услугата да се нуждаят повече от 20 души, които да са с постоянен адрес от София област.
  2. Могат да се подават заявления за лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС.
  3. Ще бъде осигурен ПОС терминал за заплащане на услугите с дебитна или кредитна карта на името на заявителя, а за тези които не притежават карта по установения ред.
1463 посещения общо 1 посещения за деня
Сектор „Български документи за самоличност“ /БДС/ призовава гражданите да се възползват от възможността за предсрочна подмяна на изтичащите им документи за самоличност